[Cultiu de l’arròs]

[CULTIU DE L’ARRÒS]. Espanya, 193?. B/N. 17′

Fragment d’un documental sobre el cultiu de l’arròs en l’Albufera que arreplega les diferents fases per les quals passa el producte, des de la sembra fins al seu transport en barques. Les diferents seqüències van separades per rètols indicatius de cada part del procés: Preparat de la terra, Sembrant, Plantant, Transport, Màquines, Assecat. No hi ha dades sobre la data de realització o sobre els seus responsables, excepte un rètol inicial on s’anuncia la productora Edicions Iberophon, empresa de la qual pràcticament no queda informació hui en dia.

La pel·lícula va arribar a l’arxiu en material nitrat positiu i negatiu: el negatiu estava greument afectat per descomposició química i el positiu era una còpia de projecció. Aquesta última va ser el material que ens va servir de base per a la duplicació: el procés de fotografiar la imatge original en un suport de seguretat es va realitzar amb una copiadora òptica amb finestreta humida per a evitar el copiat de les ratlles i altres erosions presents en l’original. Després dels treballs de restauració, en aquests moments comptem amb materials de preservació, tant del positiu com del negatiu, i còpia de projecció.

Enllaç a la fitxa de la pel·lícula