[Processó del Corpus]

[PROCESSO DEL CORPUS]. Espanya, ca. 1900. B/N i color: 1′

Es tracta d’un pla fix de part d’una processó del Corpus no localitzada. Podria haver sigut filmat pel pioner espanyol Eduardo Jimeno Correas.

para web

La recuperació de [Processó del Corpus] constituïx una fita de gran rellevància per a la Història del cine espanyol, donades les poques mostres del cine espanyol dels orígens que han arribat als nostres dies. Va arribar a l’IVAC en una llanda amb el nom de Jimeno en l’etiqueta, però les escassíssims dades que la pel·lícula oferix no permeten adjudicar l’autoria al pioner espanyol amb tota certesa.

Fragment de la pel·lícula amb la perforació Lumière

Fragment de la pel·lícula amb la perforació Lumière

Les imatges mostren un fragment d’una processó del corpus, rodada probablement en alguna ciutat mediterrània entorn de 1900. L’única dada fefaent és que es va filmar amb una càmera Lumière, com testifica el parell únic de perforacions redones que acompanya cada un dels 815 fotogrames conservats, i, encara que incompleta, té l’extensió pròpia d’aquelles primeres pel·lícules. A falta de rètols, les característiques físiques del material ens situen en el moment fundacional del cine espanyol, davant dels escassos pioners que van adquirir una càmera Lumière. La laboriosa investigació duta a terme, tant historiogràfica com de comparació de materials, malauradament no permet confirmar encara el que apunten els indicis.

La pel·lícula en la llanda en la que va arribar a l'arxiu. En l'etiqueta es pot apreciar el nom de Jimeno

La pel·lícula en la llanda en la que va arribar a l’arxiu. En l’etiqueta es pot apreciar el nom de Jimeno

Restaurada per l’IVAC en 2012 amb la col·laboració de Lobster Films. Els treballs de restauració inclouen la captura informàtica del film en optical printer re-enquadrant fotograma a fotograma per a corregir l’enquadrament de les perforacions tipus Lumière. Posteriorment es va dur a terme un tractament informàtic per a l’estabilització, retoc i correcció de la pel·lícula. El resultat es va filmar en 35mm per a l’obtenció d’un contratip i el tiratge de còpies en color, incorporant per mitjà de filtres el color del tint del material original.

La pel·lícula en els mitjans: Europa Press, Levante-EMV

Enllaç a la fitxa de la pel·lícula.