Serpentine dance

SERPENTINE DANCE (DANZA SERPENTINA). W.K.L. Dickson. USA, 1895. B/N colorejat a mà. 24″.

Plànol fixe d’una ballarina que dansa amb una àmplia túnica que en moure’s crea efectes plàstics amb la tela, el volum i el color. La dansa serpentina es va fer popular a Estats Units i Europa a partir de 1890 i va ser inventada per la ballarina americana Loïe Fuller. És un dels temes favorits del cinema dels orígens, pels efectes plàstics de llum i moviment que ofereix. La pel·lícula de l’IVAC és una producció de la Edison Manufacturing Company.

Restaurada en 1994. El material era una còpia d’exhibició en suport nitrat que presentava una contracció molt alta i estava molt resseca, amb tendència a fracturar-se i amb l’emulsió desprenent-se. A més de l’acolorit, el principal problema de la restauració va ser la dificultat d’adaptar la mecànica actual per a reproduir una pel·lícula amb perforacions circulars, en compte de les actuals de forma rectangular.

Enllaç a la fitxa de la pel·lícula.