CINE VALENCIÀ

El principal objectiu de l’arxiu és la localització i recopilació del Patrimoni Audiovisual Valencià, amb especial interès en els films realitzats durant el període mut, en el qual el volum de pèrdues és molt important. En l’arxiu també es conserven les pel·lícules subvencionades per la Generalitat Valenciana des dels anys 80 del passat segle.

GranferiayfiestasenJativa2

Gran Feria y fiestas en Játiva (Pedro Elviro, ca. 1928)

En 1991 es va llançar la campanya de recuperació NITRAT 2000, inspirada en iniciatives similars de la comunitat arxivística internacional, sota el lema La Filmoteca Valenciana recupera els nostres records. Es tractava d’animar als propietaris de pel·lícules en suport inflamable a donar-les o dipositar-les en la Filmoteca per a la seua correcta conservació i eventual restauració. La campanya va acréixer notablement els fons de l’arxiu.

El fons ho constitueixen pel·lícules de ficció i no ficció, curts i llargmetratges, cinema comercial, amateur, familiar, industrial i publicitari i també programes de televisió.

Pel·lícules amateur i familiars

Les pel·lícules amateurs i familiars de “pas estret” (8 mm, S-8 mm, 9.5 mm…) són, així mateix, una part importantíssima dels fons cinematogràfics recopilats per l’arxiu: imatges de reunions familiars, costums, festes locals, esdeveniments esportius i culturals conformen, ni més ni menys, la història de la Comunitat Valenciana vista a través dels ulls de les seues gents.

Les aportacions dels dipositants, a més de constituir un valuosíssim llegat sociològic, són fonamentals per a la realització de documentals i sèries de televisió. Igualment, molts són els investigadors audiovisuals que recorren a elles per a documentar i elaborar els seus treballs.

Quan una pel·lícula d’aquestes característiques pansa a formar part dels fons de la Filmoteca, se signa un contracte de dipòsit voluntari o contracte de comodat: aquest document assegura el dret moral del propietari sobre el material dipositat, al mateix temps que garanteix que no es farà ús de les imatges sense el seu permís per escrit i que rebrà còpia del mateix en un format domèstic.