L’ARXIU

L’arxiu fílmic de la filmoteca de CulturArts IVAC alberga les col·leccions de pel·lícules i des d’ell s’executen les funcions de recuperació i conservació de les imatges en moviment del Patrimoni Audiovisual Valencià, així com dels instruments tecnològics necessaris per a la seua producció i difusió.

archivovoltioEstes tasques es desenrotllen a través de dos seccions: Recuperació, que s’ocupa de l’adquisició i la difusió dels fons audiovisuals, i Conservació, que s’encarrega d’analitzar els materials i del seu emmagatzematge, catalogació i restauració.

Els fons audiovisuals de l’arxiu estan formats per més de 30.000 obres en tot tipus de suports, tant cinematogràfics com electrònics. Entre estos fons trobem produccions valencianes, espanyoles i estrangeres de totes les èpoques. Moltes d’elles posseïxen un alt valor històric i cultural, són de difícil localització o són materials únics que només es conserven en l’arxiu de la Filmoteca i singularitzen les seues col·leccions.

Catalogació

El catàleg  és una eina indispensable per al coneixement i la gestió dels fons de l’arxiu. La catalogació dels fons audiovisuals de la Filmoteca està totalment automatitzada i compta amb un sistema de bases de dades desenrotllat específicament per a les necessitats de control i documentació de totes les fases de la recuperació i la conservació de les obres fílmiques i els seus suports.

Moviola

Així, els nostres registres arrepleguen tant la informació tecnicoartística de les obres com la descripció i estat físic dels materials, les seues necessitats de conservació, les intervencions de reproducció i restauració o les condicions d’ús de cada un d’eixos materials.

L’estructura d’este sistema es basa en la diferenciació entre les obres audiovisuals i els seus suports materials, que són el que efectivament conservem i que poden ser molt diferents d’aquells amb què una obra es va concebre i va difondre inicialment.

Igualment, este sistema és el que permet l’accés online al catàleg i canalitza tant l’accés als fons fílmics que es conserven en l’arxiu com el servici de préstec de la videoteca. Este accés online guia l’usuari des de l’obra del seu interès fins als suports d’accés disponibles i també ho remet als distints servicis de la Filmoteca que gestionen les distintes modalitats d’accés.

Més informació