Posts Tagged ‘Art’

Galería de escritores y artistas de 1928 a 1959

GALERÍA DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE 1928 A 1959. Enrique Amorim. Uruguai. B/N. 40′ Successió de fragments amb […]

Read more

Don Juan Tenorio

DON JUAN TENORIO. Alejandro Perla. Espanya, 1952. B/N. 110′ Filmació de la representació teatral de Don Juan Tenorio, duta […]

Read more

Benlliure

BENLLIURE. Espanya, 1947. B/N. 15 Reportatge sobre l’escultor Mariano Benlliure realitzat amb motiu de la seua defunció. Mostra el […]

Read more