Galería de escritores y artistas de 1928 a 1959

GALERÍA DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE 1928 A 1959. Enrique Amorim. Uruguai. B/N. 40′

001.WALT DISNEY

Walt Disney

Successió de fragments amb imatges d’escriptors i artistes del segle XX filmades per l’escriptor uruguaià Enrique Amorim al llarg de la seua vida i viatges. Inclou imatges inèdites de Picasso, García Lorca, León Felipe, Ilya Ehrenbourg, Stefan *Zweig, María Teresa León, Ernesto Sábato, Borges i Pudovkin, entre molts altres.

Enrique Amorim (1900-1960) va ser poeta, novel·lista, autor teatral i guionista. Va passar gran part de la seua vida a Buenos Aires i allí va escriure els guions de diverses pel·lícules argentines durant els anys 40 i 50, com ara Canción de cuna (Gregorio Martínez Sierra, 1941), Vacaciones en el otro mundo (Mario Soffici, 1942) i Casi un sueño (Tito Davison, 1943), entre d’altres. La seua novel·la més coneguda és La carreta, publicada en 1929. Més informació sobre Enrique Amorim.

Restaurada per la Filmoteca en 2004. L’únic material conservat era el negatiu del reportatge i estava afectat per la síndrome del vinagre que deteriorava el suport i feia urgent la seua duplicació. Per a salvaguardar les característiques fotogràfiques i no augmentar el nivell generacional del film, es va optar per utilitzar un material reversible que ens ha proporcionat un duplicat negatiu de preservació en un sol pas.

La pel·lícula en els mitjans: El país, Diario Crítico CV.

Enllaç a la fitxa completa de la pel·lícula.